تماس با ما

 

نشانی: ایلام- بانگنجاب( خیابان پژوهش) - دانشگاه علوم پزشکی ایلام - ساختمان معاونت آموزشی- طبقه سوم

دبیرخانه امور هیات علمی تلفن تماس :32222404 084

httsp://heiatelmi@medilam.ac.ir

 

جستجو