بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل شانزدهمین جلسه شورای امور هیات علمی دانشگاه با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 23/7/96 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** تشکیل دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه با هدف تدوین آیین نامه داخلی دانشگاه جهت ارتقاء اعضای هیات علمی در تاریخ 23/7/96 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** 

سومین جلسه هیأت ممیزه مستقل دانشگاه در تاریخ 4/10/1396 در محل سالن توسعه معاونت آموزشی با حضور اعضای هیأت ممیزه به ریاست جناب آقای دکتر علی دل پیشه تشکیل و پس از بررسی پرونده ارتقای آقایان دکتر ایرج پاکزاد و دکتر حشمت اله نورمرادی، با ارتقاء آقای دکتر ایرج پاکزاد از مرتبه دانشیاری به استادی و ارتقاء آقای دکتر حشمت اله نورمرادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت گردید.

همچنین با شروع فرآیند ارتقاء از استادیاری به دانشیاری آقایان دکتر محمدرضا کفاشیان، دکتر اردشیر معیری، دکتر حمید تقی نژاد، دکتر رضا ولیزاده، دکتر غلامرضا کلوندی و خانم دکتر کریمه حقانی و شروع فرآیند ارتقاء آقای دکتر کورش سایه میری از مرتبه دانشیاری به استادی موافقت به عمل آمد.

صدور مجوز استقلال و تمديد مجوز هيات مميزه
جستجو