بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

صدور مجوز استقلال و تمديد مجوز هيات مميزه

برگزاری جلسه مصاحبه شانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی

جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل سی و ششمین جلسه شورای امور هیأت علمی با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 99/4/2 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** تشکیل سیزدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه  با هدف تدوین بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه، احتساب سوابق،تبدیل وضعیت استخدامی و ...  در تاریخ 99/4/2 در دفتر ریاست دانشگاه 

*** 

جستجو