بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

صدور مجوز استقلال و تمديد مجوز هيات مميزه
جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل سی و یکمین جلسه شورای امور هیأت علمی با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 98/7/8 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** تشکیل نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه  با هدف تدوین بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه، احتساب سوابق،تبدیل وضعیت استخدامی و ...  در تاریخ 98/4/31 در دفتر ریاست دانشگاه 

*** 

ارتقاء مرتبه علمی

 

  

تشکیل نهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در تاریخ 97/10/25 و ارتقاء مرتبه : 

خانم دکتر کریمه حقانی

خانم دکتر سمیرامیس قوام

آقای دکتر جمیل صادقی فر

آقای دکتر راضی ناصری فر

جستجو