مدیر مرکز امور هیات علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر جهانگیر عبدی

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی(PhD)

 

رشته تحصيلي : انگل شناسی

 

وضعیت استخدامی : عضو هیات علمی رسمی قطعی

رتبه دانشگاهی : استاد

رزومه کاری CV

تلفن:  32235730 -084

ایمیل:  

 

جستجو