مدیر دبیرخانه امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی : دکتر افرا خسروی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلي : ایمنولوژی

وضعیت استخدامی : عضو هیات علمی رسمی قطعی

رتبه دانشگاهی : استاد تمام

تلفن :32235730-084

ایمیل: afrakhosravi@yahoo.co.uk

    ​​​​Curriculum Vitae

 

 

 

جستجو